5 vanliga misstag vid anställning av au pair i Sverige

Ska du anställa en au pair i Sverige? Det finns en del regler som är bra att ha koll på. Diretto är en digital lönebyrå för privatpersoner som anställer hjälp i hemmet. Här listar vi några av de vanligaste felen vi stöter på. Det är inte ovanligt att familjer som ska anställa en au pair i Sverige använder sig av internationella mallar för att skapa anställningskontraktet. Då finns det en del felaktigheter som lätt uppstår.

Läs också: Anställa en pair från EU eller inte EU? Vad är skillnaden?

En del au pairer kommer via internationella agenturer som använder sig av kontraktsmallar som inte är anpassade för de regler som gäller när man anställer au pair i Sverige

1. Att au pairen bara får fyra veckors semester

1978 fick vi fem veckors lagstadgad semester i Sverige. Semesterlagen gäller även au pairer. Lagen reglerar däremot inte röda dagar. Det finns alltså ingen automatisk rätt till ledighet på röda dagar. Vi rekommenderar att man skriver in i kontraktet vad som ska gälla.

5 veckors semester är minimum när du anställer au pair i Sverige
För au pair som är anställd i Sverige gäller minst 5 veckors semester

Läs också: Vad kostar det att ha en au pair i Sverige?

2. Att anta att au pairens lön är fickpengar som inte behöver beskattas

Au pairens lön behöver beskattas precis som vilken lön som helst. I vissa länder betalar inte au pairer skatt men så är det inte i Sverige. Här kan du läsa mer om hur du betalar lön till au pair enligt konstens alla regler och får RUT-avdrag Du behöver inte vänta på att din au pair ska få samordningsnummer eller personnummer, det går bra att betala in skatten ändå.

Du är välkommen att använda Diretto.se för att räkna ut och betala lön och hantera skatt för din au pair. Det kostar ca 88 kr per månad för en au pair med sedvanliga villkor. Vi hjälper dig med alla dina frågor!

3. Att missa skatten på förmånerna

Det är inte bara lönen som du behöver dra skatt för utan även förmånerna. Vanligtvis bor och äter en au pair gratis hos sin värdfamilj. Värdet för dessa förmåner har Skatteverket bestämt schablonvärden för. 600 kr per månad för fri logi hos arbetsgivaren och 1500 kr per månad är värdet för gratis mat. Skatten som au pairen behöver betala för fri kost och logi brukar hamna på ca 200 kr i månaden så det blir ingen stor kostnad.

Läs också: 5 tips till dig som behöver barnflicka på heltid

4. Att ange nettolön istället för bruttolön i kontraktet

Vi avråder från att ange nettolön i kontraktet när du ska anställa au pair i Sverige. Skatten påverkas av flera faktorer som du som arbetsgivare inte kan kontrollera. Om din au pair får andra inkomster t ex från extrajobb så blir skatten högre. Hur mycket grundavdrag din au pair får tillgodogöra sig när hen kommer till Sverige beror bland annat på om hen haft en inkomst i sitt hemland tidigare under året. Skatten för en au pair med sedvanliga villkor och fullt grundavdrag hamnar vanligtvis runt 10-12%.

Det är heller inte att rekommendera att komma överens med au pairen om att du som arbetsgivare ska betala skatten. Ur Skatteverkets synpunkt ses detta som en ökning av bruttolönen vilket i sin tur ger en högre skatt. Alltså – ange bruttolön i kontraktet, dvs lön före skatt i kontraktet.

Läs också: Kan man ha en svensk au pair i Sverige?

5. Att au pairen bara har två veckors uppsägningstid

Detta är vanligt i internationella kontraktsmallar men ska du anställa au pair i Sverige gäller svenska regler. Då får man inte ha en kortare uppsägningstid än en månad. Har man avtalat om kortare så gäller inte det.

Dessutom är det viktigt att du skriver i au pairens anställningsavtal att kontraktet kan sägas upp för annars har du inte rätt att säga upp avtalet innan slutdatumet. Det är nämligen bara kontrakt som är tills vidare som går att säga upp utan att man skrivit något om uppsägningstid. Om du och au pairen är överens om att avbryta anställningen i förtid så går det så klart bra. Den lag som anger reglerna om uppsägningstid för au pairer och andra personer som jobbar i sin arbetsgivares hushåll heter Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete och är från 70-talet.

Vad gör jag om det blivit fel?

Det är oftast ingen fara, det mesta går att rätta till. Diretto är en digital lönebyrå för dig som anställer barnvakt eller au pair privat. Välkommen att kontakta oss på support@diretto.se för support kring löne- och skattefrågor för din au pair!

Funderar du på att anställa en au pair? Läs gärna vår guide!